top of page

שלח צ'ק בדואר

Tutor and Students

אתם תמיד מוזמנים לכתוב צ'ק ולשלוח אותו לדואר:


מרכז אוריינות למבוגרים במחוז אוזוקי
715 Avenue 6, גרפטון, WI 53024.

אנא קבעו צ'קים לתשלום במרכז האוריינות למבוגרים במחוז אוזוקי וציין את מטרת המתנה בשורת התזכיר.

Deen

ניתן ליצור קשר גם עם שרה גילדיי, מנכ"לית בטלפון 262-546-0020 כדי לעבד מתנה בטלפון.

עיין בכל הדרכים האחרות לתרומה!

bottom of page