top of page

תומכי תודה

מרכז האוריינות למבוגרים במחוז אוזוקי כל כך אסיר תודה לכל אחד מהתומכים הפיננסיים שלו! להלן החברות שתרמו תרומות משמעותיות ל- ALC במהלך השנים.

Exacto.png
COERPER MAURER.png
Bank Five Nine Logo_Stacked Color_R.png
CCCC logo.png

תן לזה דבורה: דבורת האיות השנתית של ה- ALC לשנת 2020

לשמור את התאריך!

אתם מוזמנים בלבביות לדבורת האיות השנתית הרביעית של מרכז האוריינות למבוגרים במחוז אוזוקי!

Deen

הצטרפו אלינו ביום שישי, 6 בנובמבר 2020 בשעה 18:00 במועדון הנהר של מקון.

Deen

האירוע הנושאי "Let it Bee" יכלול: ארוחת ערב, שתייה, מכירה פומבית שקטה, ודבורת איות למבוגרים תחרותית.

bottom of page