top of page

קמפיין שנתי

Board Photo 2020.jpg

אנא תרמו למרכז האוריינות למבוגרים של הקמפיין השנתי של מחוז אוזוקי. 100% מהדירקטוריון והצוות של ALC תרמו לקמפיין השנתי.

Deen

אתה יכול לבחור בין מתנה חד פעמית או להגדיר מתנה חודשית חוזרת בכל סכום.

עיין בכל הדרכים האחרות לתרומה!

bottom of page