top of page

אירוע אוריינות פיננסית

הפיכת הכסף שלך לעבוד בשבילך היה סמינר בוקר שהוקדש לרווחתם הכספית של אנשים ומשפחותיהם. אירוע זה נועד לאנשים בכל הגילאים והרקע הפיננסי, החל מבוגרים צעירים המתכננים את חייהם בתיכון ועד משפחות חדשות, נשואים חדשים, משפחות המתכננות לקראת אמצע החיים ועד קשישים השוקלים טיפול סיעודי. יום זה כלל כתובת מרכזית, סדנאות, מציגים ודיון בפאנל. התשובות שהתקבלו היום סיפקו אסטרטגיות לאנשים להשיג ביטחון כלכלי.

Making Your Money Work for You_edited.jp
bottom of page