top of page

ההיסטוריה שלנו

מרכז האוריינות למבוגרים במחוז אוזוקי (ALC) נוסד בשנת 1988 כמשימה של הכנסייה גרייס לותרנית, גרפטון. בתחילה אלו שהגיעו למרכז נזקקו לסיוע בקריאה, מילוי בקשות עבודה ולמידה לדבר אנגלית. ב- 7 במאי 2013 הפך מרכז האוריינות למבוגרים ל- 501c3 עצמאי. גרייס לותרנית ממשיכה בתמיכתה בכך שהיא מספקת שטחי משרדים, חדרי מורים, שירותים, שירותי טלפון ואינטרנט.

מרכז האוריינות למבוגרים במחוז אוזוקי (ALC) נוסד בשנת 1988 כמשימה של הכנסייה גרייס לותרנית, גרפטון. בתחילה אלו שהגיעו למרכז נזקקו לסיוע בקריאה, מילוי בקשות עבודה ולמידה לדבר אנגלית. ב- 7 במאי 2013 הפך מרכז האוריינות למבוגרים ל- 501c3 עצמאי. גרייס לותרנית ממשיכה בתמיכתה בכך שהיא מספקת שטחי משרדים, חדרי מורים, שירותים, שירותי טלפון ואינטרנט.

bottom of page